Kořenová čistírna odpadních vod je jednou z nejúčinnějších metoda čištění


Kořenová čistírna odpadních vod je jednou z nejúčinnějších a ekologických metod čištění odpadních vod. Tento druh čistírny využívá přirozených procesů k filtraci a degradaci různých druhů nečistot a odpadních látek, které se nacházejí v odpadních vodách.

čistírna odpadních vod

Kořenová čistírna odpadních vod funguje na principu využití rostlin k čištění odpadních vod. Rostliny jsou pěstovány v různých typech substrátu, jako jsou písek, rašelina nebo hlína. Tyto substráty slouží jako filtr, který odstraňuje nečistoty z odpadních vod. Rostliny také pomáhají degradovat nečistoty pomocí svých kořenů, které produkují enzymatické látky.

Kořenové čistírny odpadních vod jsou velmi efektivní v odstraňování různých druhů nečistot, jako jsou bakterie, viry, chemické látky a další. Tyto čistírny jsou také velmi účinné při odstraňování amoniaku, fosforu a dusíku z odpadních vod. Tyto látky jsou často přítomny v odpadních vodách z domácností a průmyslu a mohou způsobovat eutrofizaci vodních toků a jezer.

čistírna vod

Další výhodou kořenových čistíren odpadních vod je, že jsou velmi ekologické a nevyžadují žádnou chemickou úpravu vody. Tyto čistírny také nevyžadují žádnou údržbu nebo nákladnou opravu a jsou velmi nízkonákladové.

Kořenové čistírny odpadních vod jsou také velmi estetické a mohou být kombinovány s různými druhy zahrad a krajin.