Co jsou to vlastně peníze, jakým prošli vývojem a jaké požadavky musí splňovat?


Začneme trochou teorie. Peníze jsou zvláštním druhem zboží, který lze vyměnit za všechny ostatní druhy zboží. Takovému zboží se odborněji říká všeobecně uznávaný ekvivalent. Peníze samozřejmě neměly vždy takovou formu a podobu jako dnes. A ne vždy se používaly.

dolarové bankovky

Posuneme-li se do historie, místo peněz se využívala tak zvaná naturální směna neboli barter. To znamená, že lidé měnili zboží za zboží. Tento postup však přestával vyhovovat, a tak lidé začali hledat již zmíněný všeobecný ekvivalent. Tím se stávalo v různých částech světa různé zboží. Někde se obchodovalo s plátěnými kapesníky, někde s mušlemi a jinde se zase platilo dobytkem, obilím, či kameny.

Časem se ale ukázalo, že nejvhodnějším prostředkem směny jsou drahé kovy čili stříbro a zlato. Kovy se snadno dělily, měli vysokou trvanlivost a dobře se uchovávaly. Postupně se začaly tvarovat a značit, vznikaly první kovové mince, považované za plnohodnotné peníze. Drahé kovy byly postupně nahrazovány slitky peněžních kovů a papírovými penězi, které byly do určité doby kryty zlatem. Dnes již tomu tak není. Tak zvaný zlatý standard byl zrušen a peníze jsou garantovány čestným slovem státu. V současnosti je více forem peněz. Jsou to peníze hotovostní, bezhotovostní, cenné papíry, ale i poměrně nové kryptoměny-

Na peníze jsou kladeny celkem čtyři nároky. První nárokem je, aby byly dělitelné. Kromě základní měnové jednotky, tedy existují i zlomky a násobky. Jako příklad uvedeme euro, které je rozdělené dále na centy a zároveň existují bankovky s jeho násobky.
hotovostní a bezhotovostní peníze

Dalším nárokem, který musí peníze plnit je snadná přenositelnost. Peníze musí být možné snadno přenést nejlépe v kapse, což před dávnými lety nebylo tak jednoduché, když v některých oblastech, bohatství představovaly velké těžké kameny. Dnešní mince, papírové bankovky i karty tento požadavek však splňují.

Další podmínkou, kterou musí peníze splňovat je, aby byly obtížně padělatelné. Proto mají řadu ochranných prvků. Poslední podmínkou je jejich stabilita, což znamená, že by měly mít stálou kupní sílu.

Doufáme, že Vás zaujala cesta, kterou peníze prošly až k dnešní podobě. Možná se brzy dočkáme dalšího velkého pokroku, až se od bezhotovostních peněz posuneme zase o kousek dál.Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup