Náboženská literatura


Byť je Česká republika považována za jedny z nejvíce sekularizovaných zemí světa, překvapivě se zde daří náboženské literatuře a nutno říci i velmi kvalitní literatuře, která patří na českém knižním trhu mezi žádané zboží. Svědčí to jednak o tom, že to s tím naším ateismem není zase tak žhavé a jednak o tom, že jsme vzdělaný národ, který bez předsudků přijímá názory, s nimiž nesouhlasí, ale nemá problém s nimi koexistovat.

srdce ze stran knihy

Na českém trhu najdeme množství nakladatelství, která se výhradně specializují na náboženskou literaturu. Provozovatelem jsou protestantské církve i katolická společenství. Pojďme si vyjmenovat alespoň nejznámější z nich. Advent orion, Kalich, Karmelitánské nakladatelství, Návrat domů, Paulínky, Portál, Vyšehrad, Cesta. Některé z nich byly založeny ještě za sametové revoluce jako samizdatové nakladatelství.

Rozsah náboženské literatury je velmi rozsáhlý a má mnoho směrů. Najdete zde knihy na biblické téma, modlitební knihy, traktáty, eseje, filozofické spisy, díla církevních autorů, životopisy světců nebo dokonce díla světců, literaturu pro děti a v neposlední řadě také náboženskou prózu.
zlatý šálek

Náboženská próza je těžko definovatelný žánr, protože velmi často se směry prolínají. Mezi typické představitele překvapivě patří například Tolkien, jehož celé dílo je v podstatě variací na křesťanské téma. Podobně je tomu také C. S. Lewis a jeho Narnie. Dále nemůžeme nevzpomenout G. K. Chestertona, Bruce Marschalla, Georga Bernanose, Gertruda von Le Fort, z českých autorů bychom neměli opomenout například Jakuba Demla nebo Jaroslava Durycha. Rovněž svět náboženské poezie stojí za velmi významnou zmínku. Mezi básníky, kteří psali duchovní poezii, totiž často překvapivě najdeme autory, které si spojujeme spíše s bohémou a rozháraným životním stylem. Typickým případem této ambivalence je například Paul Verlaine. Z českých autorů křesťanskou poezii zastupuje například Jan Zahradníček.