Zbavte se škodlivin ve vzduchu, který vás obklopuje


Principů, jak je možno vyÄistit vzduch v domácnosti nebo tÅ™eba v kanceláři je vícero. Nejlepší vÅ¡ak je, pokud jsou tyto principy kombinovány, což nÄ›které přístroje umožňují. NaÅ¡e spoleÄnost Ionizator.eu vám nabízí multifunkÄní ÄistiÄky vzduchu s ionizátorem. Jsou vybaveny HEPA filtrem, filtrem z aktivního uhlí, ultrafialovým zářením, fotokatalytickým oxidaÄním filtrem a samozÅ™ejmÄ› ionizátorem. Ionizátor dokáže molekuly vzduchu polarizovat na kationty a anionty. Záporné ionty, tedy anionty, pak na sebe dokáží vázat prachové Äástice, elektrosmog a další Å¡kodliviny, které se ve vzduchu, jimž jste právÄ› obklopeni, nacházejí.

Výhodný nákup

Neustálé zhorÅ¡ování životních podmínek, se kterým se v poslední dobÄ› setkáváme, má nepříznivý dopad i na kvalitu a Äistotu ovzduší, které dýcháme, a vody, kterou pijeme. PÅ™ed nástupem moderní civilizace se lidé mnohem více pohybovali na Äerstvém – nekontaminovaném – vzduchu. Proto slova jako ÄistiÄka vzduchu, ionizátor vzduchu Äi ionizátor vody vůbec neznali. Zakupte si ionizátor vody prostÅ™ednictvím naší spoleÄnosti a získejte jakýkoliv ionizátor vzduchu zdarma.